Kredsløbssystemets anatomi

Kredsløbssystemet omfatter anatomisk blodets kredsløb, hjertet og lymfe-systemet. Blodkredsløbet er et fletværk af rør, der er ca. 100.000 km langt. Det er dette fletværks anatomiske opgave at føre blodet ud til alle dele i din krop.
Hjertet er anatomisk en form for pumpe, der presser blodstrømmen af sted. Blodet er således hele tiden i bevægelse. I arterierne (pulsårerne) sker bevægelsen væk fra hjertet og i venerne mod hjertet. Den store arterie (= aorta) er kroppens største pulsåre. Den fører iltet blod ud til hele kroppen via det store kredsløb. Aorta forgrener sig anatomisk i mindre og mindre pulsårer, der til sidst fletter sig ud i de ganske små kapillærer.
I kapillærerne foregår den udveksling eller udskiftning, der er en betingelse for cellernes ernæring og renovation. Efter endt udveksling samles det afiltede blod i små vener, der ved sammenløb ender i større vener, som til slut munder ind i hjertet. Venerne har tynde vægge og er udstyret med veneklapper, der forhindrer blodet i at løbe baglæns. Efter en tur igennem det lille kredsløbs anatomi til lungerne er blodet igen iltet. Forløbet gentages ved, at blodet endnu en gang - via aorta - sendes ud i det store kredsløb.