Datafortegnelse:

Behandling af personoplysninger hos Biopraktik – Skolen hos Pons.

1.1 Behandlingen af personoplysninger

Den registrerede har altid ret til indsigt i egne data.

1.1.1 Typer af personoplysninger

Når du tilmelder dig et kursus eller en uddannelse hos "Biopraktik - Skolen hos Pons", indhenter vi følgende oplysninger: Fornavn og efternavn, e-mail, telefonnummer, adresse og faglig baggrund.

1.1.2 Samtykkeerklæring

I forbindelse med eksamen indhentes altid et mundtligt samtykke, hvorvidt den studerende ønsker sit cpr. nr. på eksamenspapirer og/eller eksamensbevis

Personen har ret til at trække sit samtykke tilbage. I så fald slettes eller anonymiseres personens cpr. nr.

1.2 Ansvar

1.2.1 Dataansvarlig

Den dataansvarlige er skolens indehaver Kjeld Bruun-Jensen

1.2.2 Databehandler er også Kjeld Bruun-Jensen

1.3 Videregivelse af personlige oplysninger

Personlige oplysninger videregives aldrig til 3. part, uden kundens udtrykkelige skriftlige samtykke, medmindre særlovgivning siger noget andet.

Personen har ret til at få udleveret de oplysninger, som personen selv har tilvejebragt, eller at få dem videresendt til en anden dataansvarlig i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

1.4 Opbevaring af personlige oplysninger

Alle personlige oplysninger opbevares utilgængeligt, og skolens computer er sikret med password og bruges kun af indehaveren.

1.5 Dokumentation

1.5.1 Den dataansvarlige

Virksomheden er ”Biopraktik – Skolen hos Pons”, CVR nr. 16 58 32 78

Den dataansvarlige er:

Kjeld Bruun-Jensen

Rynkebyvej 13

5750 Ringe

Tlf. 88 18 88 18

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

1.5.2 Databehandleren

Databehandleren er:

Kjeld Bruun-Jensen

Rynkebyvej 13

5750 Ringe

Tlf. 88 18 88 18

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

1.5.3 Formålet med behandlingen af personlige oplysninger

Formålet er – ud fra kundens egne oplysninger (jf. pkt. 1.1.1.) at kunne identificere en tilmeldt studerende og kommunikere med vedkommende løbende.

1.5.4 Beskrivelse af kategorier af anvendte personoplysninger

Følgende personlige oplysninger efterspørges:

Almindelige oplysninger

Følsomme oplysninger

Navn

Stilling/arbejdsvilkår

Adresse

Telefonnummer

e-mailadresse

Evt. CPR nr. knyttet til eksamenssæt og eksamensbevis

1.5.5 Tidsfrister for sletning

Gamle eksamensopgaver slettes eller destrueres ikke. Dette skyldes at vi ofte mødes med et krav om, at en studerende, selv efter 5 år, henvender sig og ønsker at få en kopi af sit eksamensbevis.

1.5.6 Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger (risikovurdering)

Sikkerhedsforanstaltning

Risikovurdering*)

Adgangsforhold: Skolens administration er aflåst: Kun adgang for indehaver. Kontor/administration ligger ikke i relation til undervisningslokalerne.

Svar på henvendelser sker pr. e-mail. Løbende kommunikation om studieaktiviteter sker ligeledes på mail: Ønsker en studerende at kommunikere om helbredsmæssige forhold sker dette over telefon

Login på skolens e-learning kræver personligt password.

Lav

Lav


Lav

Lav

*) Risikovurderingen kan være Lav, Middel eller Høj

Ved brud på sikkerheden anmeldes dette til Datatilsynet senest 72 timer efter bruddet.