E-learning og RAB-regler

Den 31. oktober 2014 meddelte Sundhedsstyrelsen følgende:

1. E-learning kan udgøre en mindre del af uddannelsen.

2. E-learning i forskellige former skønnes velegnet som læringsmetode inden for teoretiske fag/fagområder.

3. Der skal bestå et egentligt lærer-elev forhold på en sådan måde, at den studerende kan indgå i dialog med en lærer om stoffet

4. E-learning kan udgøre op til 100 % i de teoretiske fag anatomi, fysiologi og sygdomslære.

5. E-learning kan udgøre max. 33 % i den primære behandlingsform (i teoretisk funderede behandlingsformer, som f.eks. homøopati. ernæringsterapi og naturopati, kan E-learning udgøre en større andel, dog max. 75 %).

6. Det er den enkelte forenings ansvar at stille krav til en bestået eksamen, der dokumenterer, at den studerende har tilegnet sig den fornødne grundviden i det pågældende fag/fagområde. Foreningerne har pligt til at sikre sig, at eksamen bliver gennemført af den studerende selv. 

Med afsæt i ovennævnte udmelding fra Sundhedsstyrelsen kan E-learning i anatomi, fysiologi og sygdomslære altid godkendes: 

Ad.3. Såfremt der er mulighed for at den studerende kan indgå i dialog med en lærer om stoffet.

> Vi tilbyder den studerende dialog over telefon, mail og via vores forum på www.anatomi-forum.dk

Ad.6. Såfremt den studerende har tilegnet sig den fornødne viden.

> Vores E-learning bygger på et lærebogs system, der er udviklet over mere end 25 år. Systemet har i alle årerne været anvendt og fagligt respekteret af stort set alle alternative skoler. Vores e-learning tilfører dette lærebogsystem masser af visuelt materiale med speak, lydfiler, interaktive tests og videoer med afsæt i Danmarks største samling af anatomiske modeller.

Ad.6. Såfremt der er sikkerhed for at eksamen er gennemført af den studerende selv.

> Vores E-learn forløb afsluttes med en 2 timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler. Den studerende møder personligt op og viser ved eksamen passende billed-legitimation.


I praksis administreres RAB-ordningen af de enkelte brancheforeninger. Sundhedsstyrelsen skønner at 
E-learning er velegnet som læringsmetode inden for teoretiske fag/fagområder. Det er således op til den enkelte brancheforening at vurdere, om de vil godkende at fagene "Psykologi" og "Introduktion til andre alternative behandlings-former" som E-learning. Det er vores erfaring at de fleste brancheforeninger også godkender disse fag. Men du bør lige forhøre dig i din brancheforening.

Anmeldelse af Anatomi/ Fysiologi og Sygdomslære kurserne ved Kjeld Bruun Jensen /Pons

 

Jeg har gennemgået både anatomi/fysiologi og sygdomslære ved Kjeld Bruun Jensen.

Jeg har kun godt at sige om både E-learning platformen og undervisningens indehold.

Platformen.

Ø  E-Learnings platformen fungerer rigtigt fint og er meget drift sikkert og nem at navigere i.

Jeg har prøvet at afspille lektionerne på flere computere med forskellige styresystemer

(Windows, Mac og IPad) og der har ikke været problemer med at afspille lektionerne.

 

Brugerfladen er ny i forhold til hvad man plejer at arbejde i, og det tager selvfølgelig lidt tilvænning at finde de funktioner man skal bruge,

Men da systemet er meget brugervenligt er der hurtigt styr på det, (også selv om man ikke er computernørd)

 

En ting man kunne ønske ville være at kunne udskrive dias og notatfelter som f.eks.

PowerPoint hvor man kan udskrive 3 dias med notat felter på et A4.

 

Men en rigtig god oplevelse at arbejde med systemet. J

Undervisningen.

Ø  Undervisningen hos Pons er over al forventning.

Kombinationen af Kjeld Bruun Jensens høje faglige niveau og gode pædagogiske evner, gør at kompliceret stof bliver formidlet på forståelig dansk (med en snert af latin J)

 

Dias præsentationerne er rigtig gode, de er ikke overfyldte, men består ofte af 5-8 linjer tekst eller illustrationer der er let forståelige, bakket op af et uddybende og forklarende lydspor.

 

Anvendelsen af Anatomiske figurer med forklaring på video giver også en rigtig god helhedsforståelse.

 

Indholdet af undervisningen er rigtigt godt doseret med en synlig rød tråd,

Emnerne bliver tit flettet ind i hinanden og går lidt i ring, det er absolut positivt da Kjeld Bruun Jensen derved formår at belyse de svære emner fra mange forskellige vinkler, hvilket ofte gør at man pludselig får en aha oplevelse når man er kørt lidt fast.

Support.

Ø  Supporten er der heller ikke noget at udsætte på. J 

Når man taler med Kjeld Bruun Jensen får man indtrykket under samtalen at hjælpen er oprigtig og at han interessere sig for elevernes ve og vel og udbytte af kurset.

(det er ikke mange skoler man oplever det )

 

Jeg har ikke et øjeblik fortrudt at jeg har taget uddannelsen ved Kjeld Bruun Jensen /Pons.

Og det er ikke det sidste kursus jeg tager ved Pons.

Kan varmt anbefales J

 

Bent Olsen

Muskelhulen