Hvad er anatomi?

Ordet anatomi betyder at opskære organismer for at undersøge deres bestanddele og disse bestanddeles indbyrdes relationer. Opskæring af organismer kaldes også dissektion.

Hvis vi sammenligner kroppen med en storby, kan vi inddele den i regioner. På samme måde som man med tiden kan komme til at føle sig hjemme i en bestemt bydel, kan man ved dissektion opnå fortrolighed med en region, det være sig en arm eller et ben. Denne form for anatomi kaldes regionær anatomi.

Der er imidlertid en række organer, blodkar, nerver, knogler osv., der går igen i enhver del af kroppen. Overordnet til den regionære anatomi har man således en systematisk anatomi. I den systematiske anatomi betragter man kroppen som sammensat af forskellige samarbejdende systemer: Nervesystemet, kredsløbet, bevægeapparatet, fordøjelsessystemet osv. Denne bog vil primært være opbygget omkring disse systemer. Her anvender vi med andre ord systematisk anatomi.

Når man objektivt iagttager kroppen med det blotte øje, er der tale om makroskopisk anatomi. Dette skal ses i modsætning til mikroskopisk anatomi, hvor man studerer strukturer i forskellige celle- og vævstyper. Den mikroskopiske anatomi er selv-følgelig ikke ældre end mikroskopet, mens makroskopisk anatomi har rødder langt tilbage i tiden.

Anatomi er en forholdsvis ubevægelig eller statisk videnskab. Langt størstedelen af kroppens områder er udforsket fra den anatomiske synsvinkel. Med fysiologi forholder det sig anderledes. Fysiologi beskæftiger sig med kroppens virkemåde og er derfor afhængig af udstyr, hvormed man kan måle ændringer i kroppen. Man bliver stadig bedre til at udføre forsøg og fremstille måleudstyr, og derfor er der fortsat meget at udforske på det fysiologiske område.