Hvad kan man bruge anatomi og fysiologi til?

Anatomi og fysiologi beskriver det normale og sunde legeme, og det er en forudsætning at kende dette, for at man kan forstå det unormale og sygelige.

Enhver behandler skal derfor besidde en grundviden om kroppens opbygning og funktion. Lægen – der direkte manipulerer med patienten ved hjælp af kirurgi eller medikamenter – er specielt afhængig af denne viden. For fysioterapeuten og kiropraktoren er viden om overfladeanatomi og bevægeapparatets anatomi/fysiologi særligt vigtig.
Ved alle former for massage er overfladeanatomien ligeledes af stor betydning – at give massage uden at vide, hvilke muskler og strukturer der ligger under de arbejdende hænder, er ikke hensigtsmæssigt.

Både alternative og konventionelle behandlere er dygtige, men på hvert deres felt. En ting har de dog fælles: Behovet for viden om kroppens opbygning og funktion. At begge grupper har denne viden, er en forudsætning for at undgå misforståelser og "talen forbi hinanden".

Nogle patienter vil – efter en tur i det konventionelle undersøgelsesapparat – få den besked: "De fejler ikke noget". Disse patienter vil eventuelt opsøge en alternativ behandler i håbet om at blive helbredt. For at forstå patientens fortid i det traditionelle behandlersystem må man kende dette behandlersystems synsvinkler.

Den alternative behandler har derfor brug for anatomi og fysiologi i sin grunduddannelse.

Med den interesse for kropsbevidsthed, der findes i vore dage, stilles der nye krav om "at tage vare på sig selv". Hvis man skal kunne vurdere, hvad der er godt eller dårligt for kroppen, forudsætter det, at man har en vis viden om dens sammensætning og virkemåde. Så når det kommer til stykket, har vi alle brug for kendskab til anatomi og fysiologi.