Hvad er fysiologi?

Direkte oversat betyder ordet fysiologi naturlære, men nu anvendes begrebet udelukkende om levende væseners livsfunktioner. Fysiologi beskæftiger sig kun med den sunde krops virkemåde, dvs. livsytringerne under normale betingelser.

Ved hjælp af anatomien iagttager og beskriver man den inaktive krop, mens man opnår fysiologisk viden ved forsøg og iagttagelse af det aktive, levende menneske eller forsøgsdyr.

Man kan sammenligne menneskekroppen med en meget kompliceret maskine. For "maskinen" er der nøje sammenhæng mellem konstruktion (anatomi) og virkemåde (fysiologi), og det er derfor naturligt at beskrive begge dele sideløbende.

Ligesom maskinen forbruger kroppen brændstof, opbygger energi og fremkalder bevægelse. Den er dog meget mere end en maskine – den er levende. Den varetager derfor selv sine behov. Den forsyner sig selv med brændstof, og den erstatter selv de udslidte dele. Den er desuden i stand til at føle, tænke og udføre handlinger. Den transporterer sig selv fra sted til sted og er ydermere i stand til vækst og formering.

Beskrivelse af denne spændende "maskines" virkemåde er fysiologi i en nøddeskal.