momsfritagelseRAB-Godkendelse
Loven om Registrering af Alternative Behandlere RAB, er en brancheadministreret ordning. Dvs. at foreninger godkendt af Sundhedstyrelsen står for registreringen. Du kan se hvilke foreninger, der er godkendt, på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Ideen med ordningen er, at styrke brugernes sikkerhed ved anvendelsen af alternativ behandling. Brancheforeningen skal således opstille de basale uddannelseskrav, som stilles til de medlemmer, foreningen giver RAB-Godkendelse til. Du får således ret til at anvende titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB), af den brancheforening, som du vælger at være medlem af.

Mht. RAB-registrering er der 31/10-2014 kommet en ny meddelelse fra Sundhedsstyrelsen, der beskriver at anatomi og fysiologi samt sygdomslære kan tages som 100 % e-learning

Så hvis du vil RAB godkendes, skal din basis uddannelse pr. 31. oktober 2014 indeholde følgende:

Anatomi og fysiologi: 200 lektioner evt. som 100 % e-learning.
Sygdomslære: 100 lektioner evt. som 100 % e-learning.
Psykologi: 50 lektioner. Den enkelte brancheforening kan afgøre om faget kan tages som e-learning
Andre alternative fag: 50 lektioner. Den enkelte brancheforening kan afgøre om faget kan tages som e-learning
Klinikvejledning: 10 lektioner taget som 100 % fremmøde

Der er således to vinkler på godkendelse: Den ene er momsfritagelse, hvor du er nødt til at forhøre dig hos Skat om de gældende regler i forhold til en godkendelse.

Den anden er RAB, som hører under Sundhedsstyrelsen, og som administreres af den enkelte brancheforening. Her kan anatomi og fysiologi samt sygdomslære tages som 100 % e-learning. Den enkelte brancheforening vurderer hvorvidt de øvrige fag i basisuddannelsen kan tages som e-learning. Du bør derfor forhøre dig hos de brancheforeninger, som du finder relevante i forhold til dine interesser - dvs. de brancheforeninger, der passer til din behandler profil.

Den førstnævnte godkendelse, som vedrører moms, har økonomisk betydning i forhold til driften af en klinik. Den sidstnævnte, som vedrører RAB, opstiller et minimumskrav på fagfordeling og timetal. De 2 ordninger tager afsæt i hver deres regelsæt og hver deres lovgivning. 

MEN DET VIGTIGSTE ER, AT DU FÅR EN GOD UDDANNELSE, OG OPNÅR EN SOLID FAGLIGHED. DET VIL VI GERNE HJÆLPE DIG MED.

Ring 8818 8818 for yderligere information.

Minimumskravet til en RAB-godkendelse er typisk:

Grunduddannelsen:

200 t. anatomi og fysiologi
100 t. sygdomslære
50 t. sundhedspsykologi
50 t. introduktion til alternative behandlingsformer
---------------------------------------------------------
400 t.

Overbygning:

250 t. i behandlingsfaget
10 t. klinikvejledning/klientbehandling
---------------------------------------------------------
260 t

= et samlet minimumskrav på 660 t.

Skrevet af Kjeld Bruun-Jensen 2. november 2014