Fysiologiens historie

I det 18. årh. begyndte man at sætte forskningen i system, og det gav et overblik til gavn for fysiologien. Fysiologien, der hidtil havde stået i skyggen af anatomien, blev nu et selvstændigt fag.

Denne udvikling skyldtes til dels schweizeren Albrecht von Haller (1708-77). Han opstillede grundreglerne for det fysiologiske eksperiment og var i den forbindelse fortaler for brugen af levende forsøgsdyr.

I denne ånd blev de første forsøg udført med det formål at klarlægge livsfunktionerne. Det tidligste forsøg med henblik på forståelsen af fordøjelsens fysiologi lavede man således på en tam glente. Man fik fuglen til at sluge små perforerede metalrør, hvori der var anbragt kød, kulhydrater eller knoglestykker. Når glenten gylpede rørene op igen, kunne man studere stoffernes nedbrydning i mavesækken.

Som det fremgår, har der været mange forhindringer undervejs. Men i dag står vi med en meget detaljeret forståelse af fysiologien og en næsten komplet viden om anatomien.