Studieteknik og eksamen i Anatomi/Fys., Sygdomslære, Sundhedspsyk. mm.

Du "går til undervisning" på e-learn platformen

Du kan betragte videoer og dias-shows, som at gå til undervisning, efter du har forberedt dig ved hjælp af bogen. En underviser understøtter sin undervisning med eksempler, betragtninger og billeder, der ikke nødvendigvis alle er at finde i bogen. På samme måde er det på e-learn platformen, hvor er også er eksempler mm. - der ikke findes i bogen. Så du skal:"Gå til undervisning" på e-learn platformen, efter du har læst de relevante emner i bogen.

Bemærk at alt materiale på e-learning skal være gennemgået, inden du går til eksamen.

De interaktive tests

De interaktive tests er også med til at afgrænse pensum. Spørgsmålene trækkes ud af en stor database, som også anvendes når eksamensopgaverne sammensættes.

Selve eksamen

Først læser du Anatomi og Fysiologi og går op til eksamen i dette fag. Så læser du Sygdomlære og tager eksamen i dette fag på et senere tidspunkt. Altså 2 separate eksamener, der begge består af en skriftlig prøve af 2 timers varighed.

Eksamen er uden hjælpemidller og er sammensat af 60 afkrydsningsopgaver (MC-opgaver) og 2 formuleringsopgaver. Hver rigtig MC-opgave giver 1 point og de 2 formuleringsopgaver giver til sammen 15 point. Max point er 75, og du skal have mindst 45 point for at bestå.

Du møder fysisk op til eksamen på Rynkebyvej 13, 5750 Ringe. Eksamen foregår traditionelt på papir, og opgaven rettes af Kjeld Bruun-Jensen og af en ekstern censor. Du får svar på resultatet efter 2-3 uger.

Afkrydsnings spørgsmålene (= MC-opgaver)

MC-opgaverne ligner meget dem fra testene på e-learn platformen, hvor de som sagt også medvirker til at afgrænse pensum. Den bedste måde at forberede sig til MC-opgaverne på, er ved at køre de mange tests igennem på e-learn platformen, og bruge de forkerte svar til at afgrænse, hvad du skal læse op eller se/høre igen på platformen

Formuleringsopgaverne

De 2 formuleringsopgaver skal besvares på hver et A4 ark, og der må gerne bruges en kombination af tegninger og tekst hvis du vil. Formuleringsopgaverne tager typisk afsæt i en større anatomisk/fysiologisk eller sygdomsrelateret sammenhæng. Kig derfor dine bog igennem og find disse sammenhænge frem, når du skal forberede dig til formulerings opgaverne. Skitsér herefter den pågældende sammenhæng på ét A4-ark.

Eksamen i Sundhedspsykologi og faget "Introduktion til alternativ behandling"

Ikke alle skoler tilbyder disse 2 fag, som også er et krav i forbindelse med en RAB-godkendelse. Du kan således tage fagene som e-elearning hos os, og det vil være naturligt at gøre det efter de 2 store fag Anatomi/Fysiologi og Sygdomslære.

Sundhedspsykologi og "Introduktion til alternativ behandling" er altså mindre fag. Eksamen er derfor ikke så omfattende og svær. Den er  uden hjælpemidller og sammensat af 30 afkrydsningsopgaver (MC-opgaver) og en formuleringsopgave. Eksamen tager kun 1 time.

Også her møder du fysisk op til eksamen på Rynkebyvej 13, 5750 Ringe. Eksamen foregår traditionelt på papir, og opgaven rettes af Kjeld Bruun-Jensen og af en ekstern censor. Du får svar på resultatet efter 2-3 uger.

Eksamens tidspunkter

Næste eksamen er planlagt til tirsdag d. 26/4-22, og derefter igen 20/9-22

Nederst på denne side kan du læse en tidligere studerendes anbefalinger til studieteknik.

Husk tilmelding til eksamen senest 14 dage før. Eksamen koster kr. 800,- Tilmelding og betaling sker på www.pons.dk

Billedet nedenfor: Eksamen 26. april 2015 i den gamle skolestue fra 1887. 18 var oppe i anatomi og fysiologi og 12 i sygdomslære - alle bestod :-)

eksamen-26-april-2015

Billedet nedenfor: Eksamen 28. september 2013 i den gamle skolestue fra 1887. Det er lige før vi starter - det er derfor de ser så alvorlige ud ;-)

Eksamen-i-anatomi-fysiologi-sygdomslære

 

En bruger beskriver sin studieteknik og sine oplevelser med at studere på E-learning:

HAR DU BRUG FOR at lære om Anatomi og fysiologi samt sygdomslære – for din egen nysgerrigheds skyld, ønske om at lære stoffet, for at få mulighed for at blive momsfritaget, søge om at blive godkendt som Registreret Alternativ Behandler (RAB), uanset dit behov så er Kjeld Bruun-Jensens lærebøger og E-læringsplatform et fantastisk værktøj. E-læringsplatformen er bygget op i moduler, hvor hvert modul har lydfil med oplæsning af pensum, så du har muligheden for at lytte til pensum på tidspunkter, hvor du er på farten, laver mad eller lignende … eller som jeg gjorde – sad med lærebogen samtidig med at der blev læst op, fulgte med i bogen, markerede og understregede og gjorde notater i margenen – det stimulerer hjernen på både det auditive (lyd) og visuelle under indlæring, som er en optimal måde at lære nyt stof på
– dernæst indeholder modulet dias-filer, hvor Kjeld fortæller om stoffet med udgangspunkt i visuelle figurer og tegninger, der på fineste vis understøtter og supplerer pensum i lærebøgerne.
Under Anatomi og fysiologi indeholder hvert modul ligeledes video-filer, hvor Kjeld forklarer og illustrer emnet på diverse plast-modeller – denne tre-dimensionelle visning er med til at få den sidste forståelse til at falde på plads.
Som afslutning på hvert emne er der en Multi Choice Test, hvor du får en ide om hvor godt du har fået styr på emnet … som Kjeld selv siger, så brug dine forkerte svar konstruktivt – gå tilbage til emnet genlæs, gense materialet og tag testen igen. 
Jeg valgte halvvejs i pensum, at gå tilbage og genteste mig selv for at se om ’gammel’ viden stadig hang fast selvom jeg havde puttede ny viden ind ;o) – i denne proces, fik jeg på de spørgsmål, som jeg ikke rigtig kunne huske, genlæst og genset materielt … det kan jeg helt klart anbefale at gøre, det er med til at sikre at du får viden ’puttet’ over i langstidshukommelsen.
Selve eksamen består, ud over Multi Choice spørgsmål, også af 2 formuleringsopgaver – til det vil jeg anbefale, at du løber bøgerne igennem og tænker, hvilke figurer / tekster har en større sammenhæng, som ville være oplagt at spørge til til eksamen – tag disse figurer / tekster genlæs dem og så læg bogen til side og prøv, på et A4 papir, at forklare, skitsere eller på anden vis illustrere figuren/emnet – det at du selv beskriver og tegner emnet øver dig i at kunne disse opgavetyper til eksamen, men det er faktisk også medvirkende til at lige netop denne viden bliver lagret på en anden måde i din hjerne, da du benytter dig af nogle andre lagringsteknikker, så du på senere tidspunkter nemmere kan hente denne viden frem.
Som med al e-læring, så kræver det selv-disciplin hos den studerende – det vil sige en evne til at strukturere sin tid og planlægge, hvorledes pensum og e-læringsmodulerne læses og gennemgås indenfor den ønskede tid og adgang, således at du er klar til eksamen.
Jeg kan helt klart anbefale at lave en baglæns planlægning – det vil sige, at du starter med hvilket eksamenstidspunkt, du vil tilmelde dig og gå op til, derfra tager du modulerne bagfra via Kjelds beregnede lektioner per modul og plotter ind på de dage i ugen, hvor du sætter tid af til at komme stoffet igennem – du skal da starte med ugen før eksamen og bevæge dig fra fremtiden og op til nutiden, hvor du får adgang til e-læringsplatformen …
… så får du et rigtig godt overblik, hvordan du skal disponere din tid for at kunne nå hele pensum til tiden. Og en sådan plan er også med til at holde dig til ilden, på sporet og til at sikre, at du kan nå det indenfor den købte adgang.
Styrken ved e-læringsplatforme er netop, at det er fleksibelt for hvornår du vil læse, så du kan tilpasse det til din hverdag og livssituation.
Bøgerne og e-læringsplatformen er bygget således op, at der undervejs i forløbet bliver gentaget viden, som du har støt på i nogle af de tidligere moduler, hvilket er fantastisk, da du undervejs og ikke mindst sidst i forløbet sidder med en fornemmelse af, at ringen bliver sluttet – det er ikke nemt stof at formidle, men Kjeld har formået at gøre det forståeligt, spændende og helt ned på jorden.

Hele platformen gennemsyrer af vilje til at vil lære fra sig, af en grundighed, der sjælden ses, som jeg kun på det kraftigste kan anbefale til andre, der har brug for viden og forståelse indenfor området.
Dialog og service fra Kjeld undervejs i forløbet er helt sublimt og her igen viser det, at der ligger et stærkt ønske om at støtte og videreformidle, så dette stof og viden kommer ud til andre, der måtte have brug for det.

Hermed er mine anbefaling givet videre med håb om at andre vil få lige så stort udbytte af bøgerne og e-læringsplatformen, som jeg har fået.
Vibe Kielstrup Franzen - www.livstjek.dk
ID Life Coach, TOTUM Kropsterapeut